Zorg- en Wooncentrum De Haven

De Haven is een protestants-christelijk zorg- en wooncentrum waar aan ouderen professionele en liefdevolle zorg wordt geboden. In het verpleeghuis worden meer dan 200 cliënten verzorgd, veelal in kleinschalige woongroepen. Hier is ook Brasserie De Haven gevestigd, een ontmoetingsplek voor bewoners en dorpsgenoten.

Wijkverpleging De Haven levert zorg aan huis in de hele gemeente Bunschoten. Ook beschikt De Haven over een eigen behandelpraktijk waar zowel cliënten van het verpleeghuis als ouderen uit het dorp terechtkunnen voor onderzoek, advies en behandeling. Om het aanbod compleet te maken, biedt De Haven welzijn en ondersteuning. Allereerst in het verpleeghuis, maar ook daarbuiten aan thuiswonende cliënten. Bijvoorbeeld via huishoudelijke thuishulp en dagbesteding in dagcentrum In de Luwte, inclusief begeleiding en behandeling in groepsverband.

De Haven biedt:

 • verpleeghuiszorg
 • dagbesteding
 • thuiszorg; wijkverpleging, verzorging en begeleiding
 • alarmopvolging
 • individuele - of groepsbegeleiding
 • huishoudelijke hulp
 • ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers
 • eerste lijnsverblijf
 • palliatieve zorg
 • zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie
 • welzijnsactiviteiten
 • psychiatrische meerzorg
 • huisvesting voor ouderen met een zorgindicatie

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
chronisch ziek | dementie | lichamelijke beperking | psychische problemen
Leeftijd
55 jaar en ouder
Gecontracteerd door gemeente(n)
Bunschoten
Bezoekadres Op de ree 161
3752GM Bunschoten-Spakenburg
Telefoon 033 2476700
Website www.dehaven.nu
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door